Od 1. srpna máme dětského fyzioterapeuta a logopedku.

Od 1. srpna budeme mít dětského fyzioterapeuta a logopedku.

VÍTEJTE V ABA CENTRU

ABA centrum je terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami.
Z malého centra založeného v roce 2017 se během tří let stalo centrum se 13 terapeuty, kteří svou intervenci zakládají výhradně na principech ABA. V současné době směřují šest z našich terapeutek pod vedením supervizorů k certifikační zkoušce.

MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE
PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?