Vítejte v ABA Centrum – centru pro výchovu dětí s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami

Vítejte v ABA Centrum – centru pro výchovu dětí s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami

KDO JSME

ABA centrum je terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami.
Z malého centra založeného v roce 2017 se během tří let stalo centrum se 13 terapeuty, kteří svou intervenci zakládají výhradně na principech ABA. V současné době směřují šest z našich terapeutek pod vedením supervizorů k certifikační zkoušce.

POMÁHÁME

  • Dětem s poruchami autistického spektra

  • Dětem s opožděním ve vývoji řeči

  • Dětem s mentálním postižením

  • Dětem s poruchou pozornosti s hyperaktivitou

POMÁHÁME

  • Dětem s poruchami autistického spektra

  • Dětem s opožděním ve vývoji řeči

  • Dětem s mentálním postižením

  • Dětem s poruchou pozornosti s hyperaktivitou

CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Přihlásit

CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Přihlásit

CO JE TO ABA

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifikovat. Není pro nás důležité, jak chování vypadá, ale proč se děje. Poctivě sesbíraná data nám ukáží, v jaké situaci se chování vyskytuje, a tím nám dá jasnou zprávu, jaké dovednosti dítě neovládá a my je musíme učit.

Číst dále

CO JE AUTISMUS

Jedná se o celoživotní neurovývojovou poruchu. Jedná se o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci a porozumění, reaguje odlišně na běžné situace. V důsledku toho dítě mnohdy nerozumí adekvátně tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje informace, které k němu směřují způsobem, na který jsme zvyklí my. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nenajdeme dva shodné jedince.

Číst dále

CO JE TO ABA

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifikovat. Není pro nás důležité, jak chování vypadá, ale proč se děje. Poctivě sesbíraná data nám ukáží, v jaké situaci se chování vyskytuje, a tím nám dá jasnou zprávu, jaké dovednosti dítě neovládá a my je musíme učit.

Číst dále

CO JE AUTISMUS

Jedná se o celoživotní neurovývojovou poruchu. Jedná se o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci a porozumění, reaguje odlišně na běžné situace. V důsledku toho dítě mnohdy nerozumí adekvátně tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje informace, které k němu směřují způsobem, na který jsme zvyklí my. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nenajdeme dva shodné jedince.

Číst dále

TERAPEUTI

Specialisté centra dosahují nejlepších výsledků při práci s dětmi a neustále prohlubují své znalosti v ABA. Naše centrum pracuje pod supervizí certifikovaného analytika na úrovni BCBA (Board Certified Behavior Analyst) a v lednu 2017 jsme zahájili spolupráci s americkou organizací Global Autism Project (www.globalautismproject.org), která nám bude v pravidelných návštěvách a supervizích pomáhat v dalším rozvoji našeho centra.

„Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní.
Znamená to, že co je normální pro zdravé lidi, není normální pro mne.
A naopak – co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi…“
Jim Sinclair

„Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní.
Znamená to, že co je normální pro zdravé lidi, není normální pro mne.
A naopak – co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi…“
Jim Sinclair

TERAPEUTI

Specialisté centra dosahují nejlepších výsledků při práci s dětmi a neustále prohlubují své znalosti v ABA. Naše centrum pracuje pod supervizí certifikovaného analytika na úrovni BCBA (Board Certified Behavior Analyst) a v lednu 2017 jsme zahájili spolupráci s americkou organizací Global Autism Project (www.globalautismproject.org), která nám bude v pravidelných návštěvách a supervizích pomáhat v dalším rozvoji našeho centra.

NÁŠ TÝM

Více informací o týmu

NÁŠ TÝM

Více informací o týmu

MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

    MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?