Vítejte v ABA Centrum – centru pro výchovu dětí s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami

Vítejte v ABA Centrum – centru pro výchovu dětí s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami

KDO JSME

ABA centrum je multifunkční terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Z malého centra založeného v roce 2017 se během 5 let stalo centrum multifunkční centrum se specialisty různých profilů, kteří při své práci využívají mimořádně efektivní metody.

Do každého našeho klienta rádi vkládáme svou lásku, své znalosti a dovednosti, pomáháme rodině aktivně rozvíjet jejich děti. Jsme přesvědčeni o absolutní hodnotě každého člověka, bez ohledu na jeho individuální vlastnosti, že jediným kritériem „normy“ je možnost harmonického individuálního rozvoje v reálném prostředí. Společně to zvládneme!

POMÁHÁME

 • Dětem s poruchami autistického spektra

 • Dětem s opožděním ve vývoji řeči

 • Dětem s mentálním postižením

 • Dětem s poruchou pozornosti s hyperaktivitou

POMÁHÁME

 • Dětem s poruchami autistického spektra

 • Dětem s opožděním ve vývoji řeči

 • Dětem s mentálním postižením

 • Dětem s poruchou pozornosti s hyperaktivitou

CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Přihlásit

CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Přihlásit

S NÁMI MŮŽETE

V našem centru pracují specialisté různých profilů. Zde můžete využít služeb takových specialistů, jako jsou:

 • ABA terapeut
 • Neuropsycholog
 • Specialista na senzorickou integraci
 • Speciální pedagog
 • Logoped
 • Dětský psycholog
Číst dále

CO JE AUTISMUS

Jedná se o celoživotní neurovývojovou poruchu. Jedná se o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci a porozumění, reaguje odlišně na běžné situace. V důsledku toho dítě mnohdy nerozumí adekvátně tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje informace, které k němu směřují způsobem, na který jsme zvyklí my. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nenajdeme dva shodné jedince.

Číst dále

CO JE TO ABA

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifikovat. Není pro nás důležité, jak chování vypadá, ale proč se děje. Poctivě sesbíraná data nám ukáží, v jaké situaci se chování vyskytuje, a tím nám dá jasnou zprávu, jaké dovednosti dítě neovládá a my je musíme učit.

Číst dále

CO JE AUTISMUS

Jedná se o celoživotní neurovývojovou poruchu. Jedná se o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci a porozumění, reaguje odlišně na běžné situace. V důsledku toho dítě mnohdy nerozumí adekvátně tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje informace, které k němu směřují způsobem, na který jsme zvyklí my. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nenajdeme dva shodné jedince.

Číst dále

ODBORNIKÝ

Specialisté našeho centra dosahují nejlepších výsledků při práci s dětmi a neustále rozšiřžují své znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a jejich úzkých oblastí. Každý zaměstnanec centra neustále rozvíjí a zdokonaluje své znalosti s cílem pomáhat všem dětem a jejich rodinám na kvalitativně nové úrovni. Naším posláním je pomoci co největšímu počtu lidí s vývojovým postižením žít plnohodnotný život, dosáhnout maxima svých možností, žít naplno ve společnosti. Víme, že jakékoli vývojové problémy mohou „ustoupit“ před laskavostí a odbornou péčí. Společně to zvládneme!

„Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní.
Znamená to, že co je normální pro zdravé lidi, není normální pro mne.
A naopak – co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi…“
Jim Sinclair

„Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní.
Znamená to, že co je normální pro zdravé lidi, není normální pro mne.
A naopak – co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi…“
Jim Sinclair

TERAPEUTI

Specialisté centra dosahují nejlepších výsledků při práci s dětmi a neustále prohlubují své znalosti v ABA. Naše centrum pracuje pod supervizí certifikovaného analytika na úrovni BCBA (Board Certified Behavior Analyst) a v lednu 2017 jsme zahájili spolupráci s americkou organizací Global Autism Project (www.globalautismproject.org), která nám bude v pravidelných návštěvách a supervizích pomáhat v dalším rozvoji našeho centra.

MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

  MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?