ABA centrum je terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neuro-vývojovými poruchami.
Z malého centra založeného v roce 2017 se během tří let stalo centrum se 13 terapeuty, kteří svou intervenci zakládají výhradně na principech ABA.
V současné době směřují čtyři z našich terapeutek pod vedením supervizorů k certifikační zkoušce.

MÁTE DOTAZ NEBO K NÁM CHCETE

PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?