SENZORICKÁ INTEGRACE

Prostředí nám poskytuje různé vjemy. Právě tyto vjemy, stejně jako naše reakce na ně, způsobují vývoj mozku.

Nikdo nemuže vytvářet představy o předmětech, jevech světa, rozvíjet řeč, pokud není vytvořen základ pro jejích vývoj, což je senzorická integrace.

Senzorická integrace je proces, při kterém nervový systém dítěte přijímá informace z receptorů všech smyslových systémů (čichového, zrakového, sluchového, chuťového, proprioceptivního, vestibulárního, hmatového), následně je organizuje a interpretuje tak, aby je bylo možné využít při smysluplných činnostech.

Prostředí nám poskytuje různé vjemy. Právě tyto vjemy, stejně jako naše reakce na ně, způsobují vývoj mozku.

Nikdo nemuže vytvářet představy o předmětech, jevech světa, rozvíjet řeč, pokud není vytvořen základ pro jejích vývoj, což je senzorická integrace.

Senzorická integrace je proces, při kterém nervový systém dítěte přijímá informace z receptorů všech smyslových systémů (čichového, zrakového, sluchového, chuťového, proprioceptivního, vestibulárního, hmatového), následně je organizuje a interpretuje tak, aby je bylo možné využít při smysluplných činnostech.

NAZNAKY DYSFUNKCÍ SENZORICKÉ INTEGRACE:

 • potíže s učením se novým dovednostem: každodenní, motorické, řečové, vzdělávací;
 • nadměrná motorická aktivita nebo naopak hypoaktivita;
 • nízký nebo zvýšený svalový tonus;
 • Potíže s adaptací na nové prostory, lidi;
 • porušení řeči;
 • Neobratnost/nešikovnost, zvýšená opatrnost nebo naopak – nedostatek pocitu nebezpečí;
 • Intolerance jasných světel nebo některých zvuků;
 • chůze „po špičkách“, motorická neobratnost, problémy s napodobováním pohybů;
 • odmítání sociálních kontaktů (dítě si nehraje s vrstevníky, vyhýbá se interakci).

NAZNAKY DYSFUNKCÍ SENZORICKÉ INTEGRACE

 • potíže s učením se novým dovednostem: každodenní, motorické, řečové, vzdělávací;
 • nadměrná motorická aktivita nebo naopak hypoaktivita;
 • nízký nebo zvýšený svalový tonus;
 • Potíže s adaptací na nové prostory, lidi;
 • porušení řeči;
 • Neobratnost/nešikovnost, zvýšená opatrnost nebo naopak – nedostatek pocitu nebezpečí;
 • Intolerance jasných světel nebo některých zvuků;
 • chůze „po špičkách“, motorická neobratnost, problémy s napodobováním pohybů;
 • odmítání sociálních kontaktů (dítě si nehraje s vrstevníky, vyhýbá se interakci).

Úkolem specialistů je identifikovat porušení, pomoci zefektivnit proces smyslového zpracování, vytvořit správnou reakci a nový smyslový zážitek tak, aby se dítě snáze adaptovalo na měnící se prostředí a lépe interagovalo s vnějším světem.

Senzorická integrace „shromažďuje všechny puzzle jako jediný obraz“.

Úkolem specialistů je identifikovat porušení, pomoci zefektivnit proces smyslového zpracování, vytvořit správnou reakci a nový smyslový zážitek tak, aby se dítě snáze adaptovalo na měnící se prostředí a lépe interagovalo s vnějším světem.

Senzorická integrace „shromažďuje všechny puzzle jako jediný obraz“.