Svitlana Lučyšynová

Svitlana Luchyshyn-Harhasova
Jednatel ABA-centru

Posláním centra je aplikace metod behaviorální analýzy ke zlepšení kvality života dětí s vývojovým postižením a jejich rodičů. Hlavní oblastí práce je naučení funkčních dovedností – komunikace, sociální chování, péče o sebe a další, aby dítě mohlo vést nezávislý život.

Online
aplikace