NAŠE SLUŽBY

Naše terapeutické multifunkční centrum pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými poruchami nabízí široky spektrum služeb. V našem centru můžete získat služby jako:

 • ABA terapie
 • Neuropsychologická poradna
 • Senzorická integrace
 • Logopedie / speciální pedagogika
 • Psychologické služby

A celou řadu komplexních služeb, jako jsou:

 • Komplexní diagnostika rozvoje
 • Diagnostika PRO – Konzilium specialistů: dětský neuropsycholog, logoped, speciální pegagog, ABA-terapeut
 • Intenzivní terapierůznych profilů

Do každého našeho klienta rádi vkládáme svou lásku, své znalosti a dovednosti, pomáháme rodině aktivně rozvíjet jejich děti. Jsme přesvědčeni o absolutní hodnotě každého člověka, bez ohledu na jeho individuální vlastnosti, že jediným kritériem „normy“ je možnost harmonického individuálního rozvoje v reálném prostředí. Společně to zvládneme!

Naše terapeutické multifunkční centrum pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými poruchami nabízí široky spektrum služeb. V našem centru můžete získat služby jako:

 • ABA terapie
 • Neuropsychologická poradna
 • Senzorická integrace
 • Logopedie / speciální pedagogika
 • Psychologické služby

A celou řadu komplexních služeb, jako jsou:

 • Komplexní diagnostika rozvoje
 • Diagnostika PRO – Konzilium specialistů: dětský neuropsycholog, logoped, speciální pegagog, ABA-terapeut
 • Intenzivní terapierůznych profilů

Do každého našeho klienta rádi vkládáme svou lásku, své znalosti a dovednosti, pomáháme rodině aktivně rozvíjet jejich děti. Jsme přesvědčeni o absolutní hodnotě každého člověka, bez ohledu na jeho individuální vlastnosti, že jediným kritériem „normy“ je možnost harmonického individuálního rozvoje v reálném prostředí. Společně to zvládneme!