CO JE ABA?

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifikovat.

Není pro nás důležité, jak chování vypadá, ale proč se děje. Poctivě sesbíraná data nám ukáží, v jaké situaci se chování vyskytuje, a tím nám dá jasnou zprávu, jaké dovednosti dítě neovládá a my je musíme učit. Učení v pojetí aplikované behaviorální analýzy je velmi strukturované, což ale rozhodně neznamená, že je nudné! Právě naopak, naším cílem je nastavit učení takovým způsobem, aby pro dítě bylo zábavné a samo o sobě motivující.

Pomocí metodologie ABA se děti učí novým dovednostem, které postupně nahrazují nežádoucí chování, zlepšuje se sebeobsluha, komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, program dítěte je vždy nastaven přísně individuálně do posledního detailu.

Základem naší práce je bezpodmínečně dobrý vztah terapeuta a dítěte. Pouze tehdy dokážeme udělat v životě našich dětí opravdové změny.

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifikovat.

Není pro nás důležité, jak chování vypadá, ale proč se děje. Poctivě sesbíraná data nám ukáží, v jaké situaci se chování vyskytuje, a tím nám dá jasnou zprávu, jaké dovednosti dítě neovládá a my je musíme učit. Učení v pojetí aplikované behaviorální analýzy je velmi strukturované, což ale rozhodně neznamená, že je nudné! Právě naopak, naším cílem je nastavit učení takovým způsobem, aby pro dítě bylo zábavné a samo o sobě motivující.

Pomocí metodologie ABA se děti učí novým dovednostem, které postupně nahrazují nežádoucí chování, zlepšuje se sebeobsluha, komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, program dítěte je vždy nastaven přísně individuálně do posledního detailu.

Základem naší práce je bezpodmínečně dobrý vztah terapeuta a dítěte. Pouze tehdy dokážeme udělat v životě našich dětí opravdové změny.

HISTORIE

Přestože se může ABA zdát novou metodou, má za sebou již více než 60 let vědeckého výzkumu. V 50. letech vyšla zásadní publikace Verbální chování, kterou napsal „tvůrce“ behaviorální analýzy, B.F. Skinner. Na počátku 60. let se její aplikaci v oblasti autismu začal rozsáhle věnovat tým pracovníků kalifornské univerzity vedený psychologem O. I. Lovaasem, který vytvořil první intenzivní behaviorální intervenci pro děti s autismem známou jako ABA terapie nebo „Lovaasův program“.

Zasloužené pozornosti se jí však dostalo až ke konci 90. let díky publikaci Sundberga, která dodnes slouží jako nástroj při tvorbě individuálních plánů pro děti s autismem (VB-MAPP) a na jehož základě vytváříme intervenční programy také v našem centru.

HISTORIE

Přestože se může ABA zdát novou metodou, má za sebou již více než 60 let vědeckého výzkumu. V 50. letech vyšla zásadní publikace Verbální chování, kterou napsal „tvůrce“ behaviorální analýzy, B.F. Skinner. Na počátku 60. let se její aplikaci v oblasti autismu začal rozsáhle věnovat tým pracovníků kalifornské univerzity vedený psychologem O. I. Lovaasem, který vytvořil první intenzivní behaviorální intervenci pro děti s autismem známou jako ABA terapie nebo „Lovaasův program“.

Zasloužené pozornosti se jí však dostalo až ke konci 90. let díky publikaci Sundberga, která dodnes slouží jako nástroj při tvorbě individuálních plánů pro děti s autismem (VB-MAPP) a na jehož základě vytváříme intervenční programy také v našem centru.

MÝTY

ABA je jen dril u stolečku

Rodiče i odborníci si často myslí, že ABA se skládá pouze z intenzivní práce za stolečkem. To je však pouze jedna z mnoha tváří naší práce. Správné učení probíhá také v přirozeném prostředí a při hře a poměr těchto způsobů určujeme podle konkrétního studenta a jeho cílů.

ABA dítě „uzdraví“

V současné chvíli neexistuje žádná metoda nebo lék, které by „vyléčily“ autismus a každý, kdo něco podobného slibuje, lže. Výzkumy však prokázaly, že ABA dokáže zlepšit kvalitu života dítěte s PAS a rozvinout dovednosti dítěte v mnoha ohledech.

ABA je nepřirozená

Dobrý behaviorální analytik dovede nastavit program tak, aby probíhal co nejpřirozenějším způsobem. Část nácviků probíhá intenzivně mimo přirozené prostředí, protože je pro dítě snadnější si danou dovednost tímto způsobem osvojit. Pro její začlenění do skutečného života je však následný přirozený nácvik stejně tak důležitý.

ABA využívá trest

Jedním z důvodů, proč má ABA mnohdy kontroverzní pověst je poněkud nešťastný výběr základní terminologie, mezi níž patří také slovo „trest“. Zatímco v běžném jazyce má trest negativní zvuk, v čistě behaviorálním slova smyslu se jedná o jakýkoliv následek chování, který sníží výskyt chování. Jako trest v behaviorálním slova smyslu tak může fungovat okřiknutí stejně tak jako tabulka čokolády. Při dobré behaviorálně analytické intervenci pracují terapeuti zejména s pozitivní motivací.

ABA je jen pro děti s PAS

ABA je věda o chování a primárně nemá s autismem nic společného. Aplikovat její principy je možné u všech organismů, a využívá se tak jak u dětí se speciálními potřebami, tak například u manažerů velkých firem či u zvířat. PAS je jednou z jejích mnoha aplikací.

MÝTY

ABA je jen dril u stolečku

Rodiče i odborníci si často myslí, že ABA se skládá pouze z intenzivní práce za stolečkem. To je však pouze jedna z mnoha tváří naší práce. Správné učení probíhá také v přirozeném prostředí a při hře a poměr těchto způsobů určujeme podle konkrétního studenta a jeho cílů.

ABA dítě „uzdraví“

V současné chvíli neexistuje žádná metoda nebo lék, které by „vyléčily“ autismus a každý, kdo něco podobného slibuje, lže. Výzkumy však prokázaly, že ABA dokáže zlepšit kvalitu života dítěte s PAS a rozvinout dovednosti dítěte v mnoha ohledech.

ABA je nepřirozená

Dobrý behaviorální analytik dovede nastavit program tak, aby probíhal co nejpřirozenějším způsobem. Část nácviků probíhá intenzivně mimo přirozené prostředí, protože je pro dítě snadnější si danou dovednost tímto způsobem osvojit. Pro její začlenění do skutečného života je však následný přirozený nácvik stejně tak důležitý.

ABA využívá trest

Jedním z důvodů, proč má ABA mnohdy kontroverzní pověst je poněkud nešťastný výběr základní terminologie, mezi níž patří také slovo „trest“. Zatímco v běžném jazyce má trest negativní zvuk, v čistě behaviorálním slova smyslu se jedná o jakýkoliv následek chování, který sníží výskyt chování. Jako trest v behaviorálním slova smyslu tak může fungovat okřiknutí stejně tak jako tabulka čokolády. Při dobré behaviorálně analytické intervenci pracují terapeuti zejména s pozitivní motivací.

ABA je jen pro děti s PAS

ABA je věda o chování a primárně nemá s autismem nic společného. Aplikovat její principy je možné u všech organismů, a využívá se tak jak u dětí se speciálními potřebami, tak například u manažerů velkých firem či u zvířat. PAS je jednou z jejích mnoha aplikací.

ABA MYTHS