CENÍK

TERAPIE

Terapie – 100 minut práce s dítětem + 20 minut práce se složkou a daty.

 • Zahrnuje diagnostiku VB-MAPP jeden krát za šest měsíců,
 • program ABA-pro terapeuty centra a rodiče (podmínkou je docházka do centra min. 6 hodiny týdně),
 • opravy a dopisování programu v případě nutnosti.
 • 100 minut

 • 2.400 Kč s DPH

PŘIHLÁŠKA

TERAPIE

Terapie – 100 minut práce s dítětem + 20 minut práce se složkou a daty.

 • Zahrnuje diagnostiku VB-MAPP jeden krát za šest měsíců,
 • program ABA-pro terapeuty centra a rodiče (podmínkou je docházka do centra min. 6 hodiny týdně),
 • opravy a dopisování programu v případě nutnosti.
 • 100 minut

 • 2.400 Kč s DPH

PŘIHLÁŠKA

KONZULTACE

Vstupní konzultace či jakákoliv nad rámcová konzultace na specifické téma s hlavním terapeutem centra.

 • 60 minut
 • 1.800 Kč s DPH
PŘIHLÁŠKA

KONZULTACE

Vstupní konzultace či jakákoliv nad rámcová konzultace na specifické téma s hlavním terapeutem centra.

 • 60 minut

 • 1.800 Kč s DPH

PŘIHLÁŠKA

KONZULTACE V PROSTŘEDÍ DÍTĚTE

Dojezd za dítětem do školky, školy nebo domů. V ceně není zahrnuta doprava.

 • po domluvě

 • 1.700 Kč s DPH
PŘIHLÁŠKA

KONZULTACE V PROSTŘEDÍ DÍTĚTE

Dojezd za dítětem do školky, školy nebo domů. V ceně není zahrnuta doprava.

 • po domluvě

 • 1.700 Kč s DPH

PŘIHLÁŠKA

INTENZIVNÍ TERAPIE

12 a více hodin terapie týdně individuálně či v rámci skupinky dětí.

 • od 12 hodin týdně

 • dle podmínek
PŘIHLÁŠKA

INTENZIVNÍ TERAPIE

12 a více hodin terapie týdně individuálně či v rámci skupinky dětí.

 • od 12 hodin týdně

 • dle podmínek
PŘIHLÁŠKA

Příprava programu zahrnuje několik fází:

 1. Rozhovor s rodiči, vymezení relevantních rozvojových cílů – cca 60 minut
 2. Hodnocení současné úrovně rozvoje dovedností (VB-MAPP) – od 1 do 4h (záleží na úrovni rozvoje dovedností)
 3. Příprava individuálního programu zahrnuje cca 5- 15 cílů pro rozvoj. Tento program je sestaven přibližně
  na 3 – 4 měsíce intenzivní práce – sestavení tohoto programu trvá cca 10-14 dnů.
 4. Školení rodičů podle individuálního programu a jeho cílů – od 60-90 min
 5. Program bude vždy předán v tištěné verzi rodičům po zaškolení.
  *opravy a dopisování programu v případě nutnosti budou zpoplatněny.

Příprava programu zahrnuje několik fází:

 1. Rozhovor s rodiči, vymezení relevantních rozvojových cílů – cca 60 minut
 2. Hodnocení současné úrovně rozvoje dovedností (VB-MAPP) – od 1 do 4h (záleží na úrovni rozvoje dovedností)
 3. Příprava individuálního programu zahrnuje cca 5- 15 cílů pro rozvoj. Tento program je sestaven přibližně
  na 3 – 4 měsíce intenzivní práce – sestavení tohoto programu trvá cca 10-14 dnů.
 4. Školení rodičů podle individuálního programu a jeho cílů – od 60-90 min
 5. Program bude vždy předán v tištěné verzi rodičům po zaškolení.
  *opravy a dopisování programu v případě nutnosti budou zpoplatněny.

PŘIHLÁŠKA

V případě zájmu o terapii nebo konzultaci v našem centru prosím vyplňte dotazník.

 1. požádejte o zaslaní dotazníku na emailu: info@aba-centrum.cz
 2. vyplňte dotazník
 3. pošlete dotazník zpět na výše uvedený email
 4. odpověď očekávejte do týdne

  V případě zájmu o terapii nebo konzultaci v našem centru prosím vyplňte dotazník.

  1. požádejte o zaslaní dotazníku na emailu: info@aba-centrum.cz
  2. vyplňte dotazník
  3. pošlete dotazník zpět na výše uvedený email
  4. odpověď očekávejte do týdne