NEURO TERAPIE

Neuro terapie je komplex speciálních psychologických metod, které jsou zaměřeny na restrukturalizaci narušených mozkových funkcí a vytvoření kompenzačních prostředků tak, aby se dítě mohlo dále samostatně učit a ovládat své chování.

Neuropsychologická terapie je určena dětem od předškolního věku až do pubertální periody. Je zvláště doporučená pro takové typy odchylek, jako jsou:

 • Děti s PAS
 • mentální retardace
 • zpožděnípsychického rozvoje
 • neurovývojové poruchy
 • dyslalie
 • dysartrie
 • dysfagie
 • ADHD
 • A jíné

Neuro terapie je komplex speciálních psychologických metod, které jsou zaměřeny na restrukturalizaci narušených mozkových funkcí a vytvoření kompenzačních prostředků tak, aby se dítě mohlo dále samostatně učit a ovládat své chování.

Neuropsychologická terapie je určena dětem od předškolního věku až do pubertální periody. Je zvláště doporučená pro takové typy odchylek, jako jsou:

 • Děti s PAS
 • mentální retardace
 • zpožděnípsychického rozvoje
 • neurovývojové poruchy
 • dyslalie
 • dysartrie
 • dysfagie
 • ADHD
 • A jíné

Při neuro terapii využíváme techniky, které slouží k překonání odchylek a poruch ve vývoji psychických funkcí u dětí ve věku od 4 do 15 let. Neuro terapie je zvláště účinná při práci s dětmi, které mají:

 • projevy hyperaktivity, impulzivity;
 • nadměrná únava, podrážděnost;
 • rozptýlení, neobratnost, nepřesnost;
 • potíže s myšlením, řečí, prostorovými reprezentacemi, pozorností a pamětí;
 • pomaly školní prospěch kvůli problémům s psaním, čtením, počítáním.

Při neuro terapii využíváme techniky, které slouží k překonání odchylek a poruch ve vývoji psychických funkcí u dětí ve věku od 4 do 15 let. Neuro terapie je zvláště účinná při práci s dětmi, které mají:

 • projevy hyperaktivity, impulzivity;
 • nadměrná únava, podrážděnost;
 • rozptýlení, neobratnost, nepřesnost;
 • potíže s myšlením, řečí, prostorovými reprezentacemi, pozorností a pamětí;
 • pomaly školní prospěch kvůli problémům s psaním, čtením, počítáním.

Všechny tyto poruchy mají společnou příčinu: slabost nebo nedostatek tvorby nezbytných nervových spojení v mozku dítěte.

Mozek dítěte se formuje po celý život. Tento proces má svůj řád, má řadu přesně definovaných fází. Jsou-li tato stadia z toho či onoho důvodu narušena (obtížný porod, nemoc, vývojové charakteristiky nebo nepříznivé vlivy prostředí, ve kterém děti vyrůstají), je narušen i vývoj mozku.

V takových případech dítě potřebuje neuro diagnostiku a neuro terapie vývoje a chování.

Všechny tyto poruchy mají společnou příčinu: slabost nebo nedostatek tvorby nezbytných nervových spojení v mozku dítěte.

Mozek dítěte se formuje po celý život. Tento proces má svůj řád, má řadu přesně definovaných fází. Jsou-li tato stadia z toho či onoho důvodu narušena (obtížný porod, nemoc, vývojové charakteristiky nebo nepříznivé vlivy prostředí, ve kterém děti vyrůstají), je narušen i vývoj mozku.

V takových případech dítě potřebuje neuro diagnostiku a neuro terapie vývoje a chování.