SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Hlavní práce speciálního pedagoga zaměřena na rozvoj kognitivní činnosti u dítěte, které je dosahováno pomocí všestranných programů a metod. Speciální pedagog řeší takové úkoly jako:

 • individuální rozvoj senzorických dovedností;
 • rozvoj kulturních a hygienických dovedností;
 • formování správné řeči, dosahované rozšiřováním obzorů (učitel uvádí dítě do vnějšího světa, čímž doplňuje jeho slovní zásobu a tvoří souvislou řeč);
 • ukázka hry (v případě, že herní dovednosti neodpovídají věku dítěte);
 • osvojení dovedností v psaném a ústním projevu metodou sluchového vnímání (dítě nachází zvuky v mluveném slově);
 • formování jednoduchých aritmetických dovedností (díky získaným znalostem o kvantitativních a časových vlastnostech objektů);
 • rozvoj motoriky pomocí jednoduchých kreativních úkolů;
 • a další úkoly rozvoje dítěte.

Hlavní práce speciálního pedagoga zaměřena na rozvoj kognitivní činnosti u dítěte, které je dosahováno pomocí všestranných programů a metod.

Speciální pedagog řeší takové úkoly jako:

 • individuální rozvoj senzorických dovedností;
 • rozvoj kulturních a hygienických dovedností;
 • formování správné řeči, dosahované rozšiřováním obzorů (učitel uvádí dítě do vnějšího světa, čímž doplňuje jeho slovní zásobu a tvoří souvislou řeč);
 • ukázka hry (v případě, že herní dovednosti neodpovídají věku dítěte);
 • osvojení dovedností v psaném a ústním projevu metodou sluchového vnímání (dítě nachází zvuky v mluveném slově);
 • formování jednoduchých aritmetických dovedností (díky získaným znalostem o kvantitativních a časových vlastnostech objektů);
 • rozvoj motoriky pomocí jednoduchých kreativních úkolů;
 • a další úkoly rozvoje dítěte.

Speciální pedagog je zvláštní specialista, který působí na pomezí pedagogiky a medicíny. Mezi její úkoly patří diagnostika, výcvik, výchovná činnost a socializace dětí s vývojovými poruchami, tělesnými či duševními chorobami.

Děti s vývojovým postižením mají určité potíže s učením novým dovednostem, s ovládáním svých emocí či chování a se schopností budovat vztahy s dospělé nebo vrstevníky. Často nemohou získat znalosti tak snadno jako jejich vrstevníci a zájem o učení se ztrácí. Vlastnosti spojené s tempem vývoje, nemocemi vedou k tomu, že učitelé nebo rodiče jiných dětí na ně reagují špatně a vyžadují „správné“ chování.

Speciální pedagog je zvláštní specialista, který působí na pomezí pedagogiky a medicíny. Mezi její úkoly patří diagnostika, výcvik, výchovná činnost a socializace dětí s vývojovými poruchami, tělesnými či duševními chorobami.

Děti s vývojovým postižením mají určité potíže s učením novým dovednostem, s ovládáním svých emocí či chování a se schopností budovat vztahy s dospělé nebo vrstevníky. Často nemohou získat znalosti tak snadno jako jejich vrstevníci a zájem o učení se ztrácí. Vlastnosti spojené s tempem vývoje, nemocemi vedou k tomu, že učitelé nebo rodiče jiných dětí na ně reagují špatně a vyžadují „správné“ chování.

Rodiče takových dětí kvůli nedostatku speciálního vzdělání nemohou vždy pochopit, jak těžké je pro ně učit se a adaptovat se. Míra nároků na své dítě, na ostatní, na vzdělávací instituci roste. Konzultace speciálního pedagoga rodičům pomůže:

 • objektivně posoudit příčiny obtíží v učení, socializaci;
 • porozumět tomu, co mohou udělat pro změnu situace;
 • získat informace o tom, jaké aktivity v tomto případě pomohou.

Doporučení k návštěvě speciálního pedagoga by nemělo být považováno za rychlé posouzení psychického stavu dítěte. Individuální výuka se speciálním pedagogem doporučená v těchto případech:

 • děti s poruchami autistického spektra;
 • předškoláci a školáci s poruchami řeči;
 • děti se získanými nebo vrozenými chorobami pohybového aparátu (ICP);
 • dětí s vadami centrálního, periferního nervového systému;
 • děti se zpožděním psychického a psychomotorického rozvoje;
 • děti s mentální retardací;
 • děti mající potíže s učením ve školce, škole.

Včasné zahájení práce přináší nejlepší výsledky: čím je dítě mladší, tím je jeho mozek plastičtější. Asimilace materiálu, korekce neobvyklého chování jsou snadnější. A rodiče mají možnost přijmout situaci dříve, nevyžadovat po dítěti nemožné. 

Rodiče takových dětí kvůli nedostatku speciálního vzdělání nemohou vždy pochopit, jak těžké je pro ně učit se a adaptovat se. Míra nároků na své dítě, na ostatní, na vzdělávací instituci roste. Konzultace speciálního pedagoga rodičům pomůže:

 • objektivně posoudit příčiny obtíží v učení, socializaci;
 • porozumět tomu, co mohou udělat pro změnu situace;
 • získat informace o tom, jaké aktivity v tomto případě pomohou.

Doporučení k návštěvě speciálního pedagoga by nemělo být považováno za rychlé posouzení psychického stavu dítěte. Individuální výuka se speciálním pedagogem doporučená v těchto případech:

 • děti s poruchami autistického spektra;
 • předškoláci a školáci s poruchami řeči;
 • děti se získanými nebo vrozenými chorobami pohybového aparátu (ICP);
 • dětí s vadami centrálního, periferního nervového systému;
 • děti se zpožděním psychického a psychomotorického rozvoje;
 • děti s mentální retardací;
 • děti mající potíže s učením ve školce, škole.

Včasné zahájení práce přináší nejlepší výsledky: čím je dítě mladší, tím je jeho mozek plastičtější. Asimilace materiálu, korekce neobvyklého chování jsou snadnější. A rodiče mají možnost přijmout situaci dříve, nevyžadovat po dítěti nemožné.