Olena

Olena
Senior AVA terapeut, kurátor tréninkových programů

Každý usiluje o dokonalost, aby byl co nejlepší verzí sebe sám. Máme dokonalou vizi toho, co je kolem nás.

Po dlouhou dobu pro mě bylo záhadou, jak naučit děti dobře se chovat a komunikovat. Protože to, co získáme v dětství, se v dospělosti jen těžko napravuje.


Víme, že při komunikaci s ostatními se utvářejí další vztahy, které jsou pro nás ve společnosti důležité.


Poté, co jsem se seznámila a naučila se terapii ABA, jsem se přesvědčila, že takové techniky existují. Děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami hrají v mém životě stále větší význam.


Abychom mohli žít ve světě, kde vládne dobro a láska, jsem si jistá, že nejprve musíme začít milovat své blízké a pomáhat jim. A zejména učit to děti. Protože děti jsou naše budoucnost, naše radost a jsou naší motivací jít dál.


Dáváme jim život a oni nám dávají smysl života

 

Online
aplikace