První centrum aplikované behaviorální analýzy v Ceské Republice.
Specializujeme se na pomoc detem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami.
Naše práce se zakládá na principech vedního oboru aplikované behaviorální analýzy.