PRAVIDLA CENTRA

 1. Rodiče jsou povinni včas informovat pracovníky centra, že nemají možnost nadále odebírat služby centra (minimálně 14 dní před ukončením vztahu).
 2. V případě, že se na lekci nemůžete dostavit, omlouvejte se osobně, telefonicky, smskou nejpozději do 18 hodin předchozího dne. Včas omluvené lekce se automaticky posouvají na další návštěvu. Pozdě omluvené a neomluvené lekce propadají bez nároku na náhradu. Pokud se klient opozdí k nástupu na jeho hodinu, čas, který byl pro něj vyhrazen se neprodlužuje. Pozdní vyzvednutí svého dítěte z terapie bude rodičům automaticky připočteno jako půl hodinová lekce za každých 10 minut zpoždění. Platba za zpoždění bude doúčtována při příští zálohové platbě.
 3. Pokud odjíždíte na delší dobu např. (dovolená, dětský tábor, prázdniny nebo z rodinných důvodů) prosím ohlaste tuto skutečnost předem formou emailu nebo písemně s doručením pracovníkovi centra. Dlouhodobé odjezdy prosím hlásit 14 dní předem. Včas omluvené lekce se automaticky posouvají na další návštěvu. Pozdě omluvené a neomluvené lekce propadají bez nároku na náhradu.
 4. Platba za služby probíhá vždy na měsíc dopředu a peníze musí být poukázány na účtu nejdéle každého 5. dne v měsíci. Služby budeme poskytovat, jen pokud bude zaplacena částka ve výši 100%.
 5. Po obdržení individuálního programu dítěte je rodič povinen v průběhu 5 kalendářních dnů připravit všechny předměty a materiály potřebné k práci dítěte s pracovníkem centra (včetně vytištění individuálního programu, tabulky atd.)
 6. Je nutné dodržovat stanovený individuální program dítěte a doporučení specialisty.
 7. Rodiče jsou povinni poskytovat video záznamy s prací dítěte v domácím prostředí, abychom mohli dosáhnout většího efektu při terapii.
 8. Dítě musí na terapii docházet vždy zdrávo. V opačném případě má pracovník centra právo poslat dítě zpět domů bez náhrady za terapii.
 9. Rodiče mohou provádět videozáznam z terapie jen za předpokladu souhlasu specialisty. Tento souhlas musí být vždy předjednán a proveden písemně. Je zakázáno dávat pořízený videozáznam na internet a poskytovat třetím osobám.
 10. Nejméně jednou za 6 měsíců musí dítě projít diagnostiku a to na supervizi nebo na lekci.
 11. V průběhu terapie musí být rodič nebo jeho zástupce vždy v dostupnosti centra nebo se přímo účastnit terapie a to vždy po domluvě se specialistou. Specialista nesmí provádět žádné úkony, které nejsou zapsány v individuálním programu. Pokud rodič chce zůstat v centru, i když to situace nevyžaduje, má na to právo, ale musí se vždy domluvit se specialistou.
 12. Individuální program napsaný specialistou vždy slouží pouze jen rodičům pro jejich osobní použití. Tento program nesmí být zneužit ve prospěch třetí osoby a nesmí být zveřejněn na internetových stránkách. V případě, že s dítětem pracuje třetí osoba tak může být individuální program poskytnut, ale tato osoba musí podepsat a souhlasit s pravidly centra.
 13. V případě nedodržení pravidel centra má pracovník centra právo s okamžitou platností vypovědět spolupráci a to bez náhrady vrácení peněz.
 14. Veškerá dokumentace dítěte (programy, testy a diagnostika, video a pracovní listy atd.) budou archivovány v centru po dobu 7 roků.