NAŠE CENTRUM

ABA centrum je terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Z malého centra založeného v roce 2017 se během tří let stalo centrum se 13 terapeuty, kteří svou intervenci zakládají výhradně na principech ABA. V současné době směřují čtyři z našich terapeutek pod vedením supervizorů k certifikační zkoušce.

Náš přístup se zakládá na principech Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA), v současné době jedné z mála vědecky podložených intervencí u dětí s autismem. Mezi další vědecky podložené metody patří ergoterapie, fyzioterapie a logopedie. Do centra dochází konzultačně odborníci z těchto oborů, kteří nám pomáhají sestavovat efektivní program pro naše děti.

ABA centrum je hrdým partnerem americké společnosti Global Autism Project (GAP), která již od roku 2003 pomáhá dětem s autismem a centrům, která se jim po celém světě věnují. Pod supervizí odborníků a certifikovaných behaviorálních analytiků z GAP se centrum rozvíjí po všech stránkách. Naši terapeuti se pod jejich dohledem zdokonalují v klinických dovednostech, věnujeme se šíření osvěty v oblasti autismu a společně pracujeme také na odborném výzkumu. Kromě odborníků z GAP dohlíží na naši práci a programy našich dětí také supervizorka Alyona Ahmadova, BCBA.

NAŠE CENTRUM

ABA centrum je terapeutické středisko pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Z malého centra založeného v roce 2017 se během tří let stalo centrum se 13 terapeuty, kteří svou intervenci zakládají výhradně na principech ABA. V současné době směřují čtyři z našich terapeutek pod vedením supervizorů k certifikační zkoušce.

Náš přístup se zakládá na principech Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA), v současné době jedné z mála vědecky podložených intervencí u dětí s autismem. Mezi další vědecky podložené metody patří ergoterapie, fyzioterapie a logopedie. Do centra dochází konzultačně odborníci z těchto oborů, kteří nám pomáhají sestavovat efektivní program pro naše děti.

ABA centrum je hrdým partnerem americké společnosti Global Autism Project (GAP), která již od roku 2003 pomáhá dětem s autismem a centrům, která se jim po celém světě věnují. Pod supervizí odborníků a certifikovaných behaviorálních analytiků z GAP se centrum rozvíjí po všech stránkách. Naši terapeuti se pod jejich dohledem zdokonalují v klinických dovednostech, věnujeme se šíření osvěty v oblasti autismu a společně pracujeme také na odborném výzkumu. Kromě odborníků z GAP dohlíží na naši práci a programy našich dětí také supervizorka Alyona Ahmadova, BCBA.

NAŠE CÍLE

Neexistuje žádná zázračná pilulka ani metoda, která by mávnutím proutku vyřešila všechny potíže. Za každým pokrokem stojí spousta práce a společného úsilí.

Aby byla intervence doopravdy účinná, je potřeba, aby se do intenzivní práce zapojilo co nejširší okolí dítěte. Postupy učení vycházející z ABA jsou logické a srozumitelné a naším cílem je naučit rodiče, jak se svým dítětem pracovat v rámci každodenních aktivit. Důležitou součástí naší intervence je proto průběžné školení rodičů, kterým postupně předáváme potřebné dovednosti, jež jim umožní následovat program také v domácím prostředí.

Věříme, že každý má nárok rozvíjet svůj potenciál ve všech směrech naplno, a že dobré služby založené na výzkumech by neměly být výsadou, ale standardem pro všechny rodiny, které je potřebují. Naším cílem je proto také šíření osvěty o autismu a dostupných metodách a vzdělávání odborníků, kteří přichází s našimi dětmi do kontaktu.

NAŠE CÍLE

Neexistuje žádná zázračná pilulka ani metoda, která by mávnutím proutku vyřešila všechny potíže. Za každým pokrokem stojí spousta práce a společného úsilí.

Aby byla intervence doopravdy účinná, je potřeba, aby se do intenzivní práce zapojilo co nejširší okolí dítěte. Postupy učení vycházející z ABA jsou logické a srozumitelné a naším cílem je naučit rodiče, jak se svým dítětem pracovat v rámci každodenních aktivit. Důležitou součástí naší intervence je proto průběžné školení rodičů, kterým postupně předáváme potřebné dovednosti, jež jim umožní následovat program také v domácím prostředí.

Věříme, že každý má nárok rozvíjet svůj potenciál ve všech směrech naplno, a že dobré služby založené na výzkumech by neměly být výsadou, ale standardem pro všechny rodiny, které je potřebují. Naším cílem je proto také šíření osvěty o autismu a dostupných metodách a vzdělávání odborníků, kteří přichází s našimi dětmi do kontaktu.

NÁŠ TÝM

Martina
MartinaFabiánová
Kateřina
KateřinaBrodská
Lucie
LucieJunková
Alyona
AlyonaAhmadova
Tetiana
TetianaHural
Kateřina
KateřinaJandáčková
Mariana
MarianaChaush
Nataliia
NataliiaMarian
Peter
PeterHarhas
Anastasiia
AnastasiiaSamoilova