Leleka Viktoriya
Klinický logoped

Stáž po dobu 25 let. Vystudovala jsem Dragomanovou národní pedagogickou univerzitu v Kyjevě. Všichni víme, že jasná a zřetelná řeč je základ úspěšné komunikace a učení. Mým úkolem je tedy pomoci dětem rychle a efektivně řešit řečové vady. Společně s celým týmem ABA-centru pracujeme na maximálním zlepšení jeho schopnosti.

Stáž po dobu 25 let. Vystudovala jsem Dragomanovou národní pedagogickou univerzitu v Kyjevě. Všichni víme, že jasná a zřetelná řeč je základ úspěšné komunikace a učení. Mým úkolem je tedy pomoci dětem rychle a efektivně řešit řečové vady. Společně s celým týmem ABA-centru pracujeme na maximálním zlepšení jeho schopnosti.