Kateřina Brodská

Terapeutka

Před tím, než jsem se stala součástí ABA centra, jsem s dětmi s PAS neměla žádnou bližší zkušenost. Snad jsem tehdy byla schopná si i myslet, že s takovým omezením není možné pohnout. Stejné nejistoty jsem chovala k behaviorálním přístupům, zároveň jsem si ale byla vědomá, že mé informace jsou jen povrchního charakteru a chtěla jsem se podívat, jak ve skutečnosti taková práce vypadá.

První příklady práce s dětmi formou aplikované behaviorální analýzy mě uvedly v úžas. Vstřebávala jsem je týdny. Nadšení neubývalo, ba naopak přidávalo na intenzitě. Propadla jsem tomuto přístupu, práci s dětmi a kolektivu centra. A to čistě bez nadsázky snad hned první dny, kdy jsem se dostala příležitost se do terapií zapojovat. Mále, velké a až neuvěřitelné pokroky se zde dějí snad každý den a já jsem občas nucena si připomenout, jak závažný problém naše děti mají, jelikož prostor pro možnosti rozvoje jejich schopností je vskutku nečekaný. Říká se, že nemáme soudit knihu podle obalu. Já knihu ABA otevřela, dala stranou veškeré předsudky a jsem za to nesmírně ráda.