Diagnostické konzultace

Komplexní diagnostika rozvoje

Diagnostika našeho centra zahrnuje několik fází:

  1. Anamnéza (s přihlédnutím k individualitě každého dítěte), prostudování materiálů od lekařu (vyšetření, doporučeni, EEG, MRI, ECHO, ICP, genetické a jiné testy),
  2. Diagnostika dítěte u neuropsychologa (rozvoj vyšších psychických funkcí, pohybové a smyslové sféry)
  3. Pomoc při formování požadavku rodičů s přihlédnutím k zóně skutečného a nejblizšeho vývoje dítěte, sestavení nejblizších cílů vzdělaní.
  4. Odpovědi na aktuální otázky rodičů (můžete si je předem připravit a zapsat).

Komplexní neuropsychologická diagnostika

Provádí diagnostiku neuropsycholog, rodinný a dětský psycholog Mikhaleva Anastasia. Specialista je zodpovědný za diagnostiku, organizaci bezpečného prostoru a reakci na žádost rodičů.

Rodič odpovídá za poskytnutí nejúplnějších informací o dítěti, včasnou docházku na konzultaci. Po konzultaci obdržíte informace o doporučených metodách a směrech, vybereme pro vás vhodný rozvrh návštěv a poradíme s případnými slevamí čí bonusy

Diagnostika PRO

Konzilium specialistů: dětský neuropsycholog, logoped, speciální pegagog, ABA-terapeut

Konzultace ABA terapie

Vstupní konzultace či jakákoliv nad rámcová konzultace na specifické téma s hlavním terapeutem centra

Konzultace v prostředí dítěte 

Dojezd za dítětem do školky, školy nebo domů. Specialista posuzuje specifika chování dítěte v jeho obvyklém prostředí, obtíže, které vznikají v procesu interakce ve společnosti (s vrstevníky, učiteli, rodinnými příslušníky) a další aspekty, které ovlivňují úspěšnou realizaci programu. Během konzultace může odborník dávat doporučení a / nebo provádět úpravy programu dítěte. V ceně není zahrnuta doprava

Konzultace dětského psychologa

Komplexní diagnostika rozvoje

Diagnostika našeho centra zahrnuje několik fází:

  1. Anamnéza (s přihlédnutím k individualitě každého dítěte), prostudování materiálů od lekařu (vyšetření, doporučeni, EEG, MRI, ECHO, ICP, genetické a jiné testy),
  2. Diagnostika dítěte u neuropsychologa (rozvoj vyšších psychických funkcí, pohybové a smyslové sféry)
  3. Pomoc při formování požadavku rodičů s přihlédnutím k zóně skutečného a nejblizšeho vývoje dítěte, sestavení nejblizších cílů vzdělaní.
  4. Odpovědi na aktuální otázky rodičů (můžete si je předem připravit a zapsat).

Komplexní neuropsychologická diagnostika

Provádí diagnostiku neuropsycholog, rodinný a dětský psycholog Mikhaleva Anastasia. Specialista je zodpovědný za diagnostiku, organizaci bezpečného prostoru a reakci na žádost rodičů.

Rodič odpovídá za poskytnutí nejúplnějších informací o dítěti, včasnou docházku na konzultaci. Po konzultaci obdržíte informace o doporučených metodách a směrech, vybereme pro vás vhodný rozvrh návštěv a poradíme s případnými slevamí čí bonusy

Diagnostika PRO

Konzilium specialistů: dětský neuropsycholog, logoped, speciální pegagog, ABA-terapeut

Konzultace ABA terapie

Vstupní konzultace či jakákoliv nad rámcová konzultace na specifické téma s hlavním terapeutem centra

Konzultace v prostředí dítěte 

Dojezd za dítětem do školky, školy nebo domů. Specialista posuzuje specifika chování dítěte v jeho obvyklém prostředí, obtíže, které vznikají v procesu interakce ve společnosti (s vrstevníky, učiteli, rodinnými příslušníky) a další aspekty, které ovlivňují úspěšnou realizaci programu. Během konzultace může odborník dávat doporučení a / nebo provádět úpravy programu dítěte. V ceně není zahrnuta doprava

Konzultace dětského psychologa