• ABA Centrum
  • Cíl centra
  • Specialisté

Vítejte v ABA Centru

ABA Centrum – je první centrum aplikované behaviorální analýzy v České Republice. Specializujeme se na pomoc dětem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Naše práce se zakládá na principech vědního oboru aplikované behaviorální analýzy. Jedná se o vědecký přístup, který má za sebou již více než 50 let vědeckého výzkumu.

VIDEO

https://www.facebook.com/295618823930686/videos/226512161371222/

Cíl centra

Hlavním cílem centra je zlepšit kvalitu života dětí a jejich rodin prostřednictvím zavedení funkční komunikace, rozvoje sociálně významných dovedností, korekce chování a efektivnosti učení.

Posláním centra je naučit děti se učit, a tak dosáhnou maxima jejich potenciálu. Tím zlepšit a zkvalitnit jejich život ve všech rovinách a oblastech.

Specialisté

Specialisté centra dosahují nejlepších výsledků při práci s dětmi a neustále prohlubují své znalosti v ABA. Naše centrum pracuje pod supervizí certifikovaného analytika na úrovni BCBA (Board Certified Behavior Analyst) a v lednu 2017 jsme zahájili spolupráci s americkou organizací Global Autism Project (www.globalautismproject.org), která nám bude v pravidelných návštěvách a supervizích pomáhat v dalším rozvoji našeho centra.

Tento projekt vznikl díky nadaci Vigo Foundation a České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy.